HĐND xã Hải Tây tổ chức kỳ họp thứ 6 - Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lượt xem: 146

Ngày 26/12/2022 HĐND xã Hải Tây long trọng tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 6 - HĐND xã  Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

      Được sự nhất trí của Ban thường vụ huyện ủy Hải Hậu; sự nhất trí chỉ đạo trực tiếp của Ban thường vụ Đảng ủy xã Hải Tây. Sáng ngày 26/12/2022 Thường trực HĐND xã Hải Tây tổ chức kỳ họp thứ 6 khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

      Về dự và chỉ đạo kỳ họp có Đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Thường vụ Huyện ủy - Chủ tịch UB MTTQ huyện Hải Hậu cùng các đ/c đại biểu HĐND huyện tổ bầu cử số 4;  đồng chí Nguyễn Thanh Hà – huyện ủy viên – Bí thư Ban Chấp Hành Đảng bộ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; các vị đại biểu trong Ban thường vụ Đảng ủy – BCH Đảng ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND; Đại biểu Trưởng các Ban, ngành đoàn thể; cán bộ công chức xã; Ban giám hiệu các nhà trường; Trưởng trạm y tế; các ông, bà bí thư các Chi bộ, xóm trưởng trong toàn xã cùng 25 ông bà là đại biểu HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã về dự kỳ họp đông đủ.

anh tin bai
anh tin bai

-         Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trong những tháng đầu năm; bên cạnh đó giá xăng dầu và các mặt hàng biến động mạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh, sản xuất vụ Xuân bị ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại. Với quan điểm chủ đạo, xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành của UBND xã là giữ vững ổn định kinh tế; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 đã được Ban Chấp hành đảng bộ xã, Hội đồng nhân dân xã thông qua. Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường, đầu tư kiến thiết các công trình phúc lợi địa phương. Nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, tiếp tục tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đổi mới tổ chức sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Củng cố quốc phòng, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

anh tin bai

- Sản xuất nông nghiệp: Năng suất lúa cả năm đạt 129tạ/ha, tương đương với cùng kỳ năm 2021, (vượt 1 tạ/ha so với chỉ tiêu đề ra); Diện tích trồng cây vụ đông đạt 150 mẫu, tương đương với cùng kỳ năm 2021; Giá trị thu nhập bình quân trên đơn vị diện tích canh tác 135 triệu/ha, tăng 2 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2021; Thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/năm, tăng 2 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2021.

Văn hóa- xã hội:

- Giáo dục: Đảm bảo 100% trẻ em được đến trường theo đúng độ tuổi quy định. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT và các loại hình tương đương đạt 85,5%, chưa đạt chỉ tiêu đề ra (90%); các trường giữ vững trường chuẩn Quốc gia và cơ quan có nếp sống văn hóa.

- Y tế, dân số- KHHGĐ: Tỷ suất phát triển dân số tự nhiên 2,32‰, giảm 8,24‰ so với năm 2021; Tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên là 11,2%, giảm 11,95% so với cùng kỳ năm 2021; Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi là 4,02%, giảm 2,02% so với năm 2021; Tỷ lệ người tham gia BHYT (tính đến ngày 30/11/2022) đạt 94,5%

- Chính sách xã hội: tổng số hộ nghèo là 2,43; hộ cận nghèo là 3,46%; Duy trì 100% xóm văn hóa, có 97% các gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 100% số hộ gia đình thực hiện đúng Hướng dẫn số 70/HD-UBND của UBND huyện.

- Tài chính, ngân sách: Ngân sách: Thu ngân sách đến ngày 30/11/2022 đạt 101,72% kế hoạch năm.

- Công tác xây dựng NTM: hoàn thành thẩm định xóm NTM kiểu mẫu năm 2021.

- Hoàn thành chỉ tiêu giao quân (8/8 quân).

- Giữ vững chính quyền vững mạnh.

 
anh tin bai
anh tin bai

Về hoạt động của đại biểu HĐND xã.

Hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và chương trình kế hoạch đề ra. Công tác phối hợp với UBND, Uỷ ban MTTQ xã và các ngành liên quan được tăng cường, chặt chẽ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân xã, phát huy được vị trí vai trò đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thực hiện theo đúng các quy định, quá trình điều hành đảm bảo dân chủ, đúng Luật. Hoạt động giám sát được duy trì, nội dung giám sát đều là những vấn đề được cử tri quan tâm, Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã, các đại biểu HĐND xã tích cực trong thực hiện chức năng giám sát theo quy định của Luật. Công tác tiếp công dân, giải quyết các kiến nghị của công dân được duy trì thực hiện nghiêm túc, các Nghị quyết của HĐND xã ban hành đảm bảo các quy định của pháp luật, phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của nhà nước, đáp ứng được yêu cầu, phù hợp tình hình thực tế của địa phương. 

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp đồng chí Nguyễn Quang Hưng - Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy – Chủ tịch Ủy   ban MTTQ Việt Nam huyện Hải Hậu đã thông báo kết quả kỳ họp thứ chín HĐND huyện và thông qua báo cáo giải trình các ý kiến của cử tri quan tâm trên địa bàn xã. Đồng chí đã  biểu dương những thành tích, kết quả đã đạt được trong năm 2022 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hải Tây. Đồng thời đồng chí cũng gợi mở một số giải pháp trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới.

     Tại kỳ họp các đại biểu HĐND và đại biểu dự kỳ họp đã phát biểu ý kiến, kiến nghị của cử tri trong toàn xã quan tâm, như: Thực hiện đề án xây dựng kè sông và mương cấp 3, lắp thiết bị đảm bảo an toàn giao thông một số ngã ba, ngã tư trên địa bàn xã, Môi trường, đóng góp của học xã ngoài, đề xuất điện lực Hải Hậu bổ sung và thay thế một số cột điện khu xóm 6 đã xuống cấp không đảm bảo an toàn, tiếp tục phát huy, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu …..

    Thay mặt lãnh đạo UBND xã đồng chí Nguyễn Đức Kiều – Phó bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu, phát biểu làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri quan tâm.

     Sau khi thảo luận kỳ họp đã biểu quyết thông qua được các Nghị quyết của kỳ họp. Đó là:

-         Nghị quyết Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

-         Nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội xã Hải Tây năm 2023.

-         Nghị quyết Về việc phân bổ thu, chi ngân sách nhà nước xã Hải Tây năm 2023.

Phát biểu bế mạc đ/c Nguyễn Thanh Hà cũng chỉ đạo; Sau kỳ họp Thường trực HĐND xã tích cực chỉ đạo việc tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết của Hội đồng đến các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân ở địa phương. Đề nghị UBND xã xây dựng chương trình, kế hoạch kịp thời, đồng thời triển khai thực hiện các Nghị quyết mà HĐND xã  đã thông qua kỳ họp. Phối kết hợp chặt chẽ với UBND, UBMTTQ xã, các Đoàn thể nhân dân trong xã tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu năm 2023 mà nghị quyết đã thông qua.

Trường GiangVHTT-  Thực hiện.

 

 image advertisement

image advertisement


Thống kê truy cập
 • Đang online: 11
 • Hôm nay: 161
 • Trong tuần: 1 671
 • Tất cả: 161284
 • Cơ quan chủ quản: Xã Hải Tây
  Địa chỉ : UBND xã Hải Tây - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
  Điện thoại:    * Email: xahaitay.hhu@namdinh.gov.vn
   
  Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đức Kiều – Chủ tịch UBND xã

    
  Chung nhan Tin Nhiem Mang