Đảng bộ Hải Tây sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm
Lượt xem: 362

 

            Thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2018. Sáng ngày 26 tháng 7 năm 2018 Đảng bộ xã Hải Tây long trọng tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng (đợt 3/2 và 19/5/2018); Tổ chức Học tập, quán triệt Nghị quyết TW 7 (khóa XII) và sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Sợi - Ủy viên BTV huyện ủy – Chủ nhiệm UBKT huyện ủy; Đồng chí Phan Thế Hưởng  – Phó ban tuyên giáo huyện ủy; Các đồng chí trong BTV – BCH Đảng ủy; Đại biểu ủy viên BCH các đoàn thể - Xóm trưởng không phải là đảng viên và các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ đã về dự Hội nghị.
Thay mặt lãnh đạo huyện đồng chí Nguyễn Thị Sợi – ủy viên BTV huyện ủy – Chủ nhiệm UBKT huyện ủy;  và thay mặt lãnh đạo địa phương đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Bí thư BCH đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã đã trao tặng huy hiệu Đảng cho 21 Đồng chí được trao tặng đợt 3/2 và 19/5/2018. Trong đó: 60 năm tuổi đảng là 1 đồng chí; 55 tuổi đảng là 6 đồng chí; 50 năm tuổi đảng là 5 đồng chí; 40 năm tuổi đảng là 3 đồng chí và 30 năm tuổi đảng là 6 đồng chí.
Hội nghị được nghe đồng chí Phan Thế Hưởng – Phó ban tuyên giáo huyện ủy truyền đạt các nội dung của Nghị quyết TƯ 7 (khóa XII). Gồm 3 nội dung chính, đó là:
Nghị quyết số 26 ngày 19/5/2018 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”: Theo đánh giá hiện nay đội ngũ cán bộ của nước ta đông nhưng chưa mạnh. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ còn thấp chưa đáp ứng được yêu cầu. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy khen thưởng, chạy tội vẫn còn xảy ra ở nhiều cấp. đánh giá cán bộ vẫn chưa được khách quan, còn nể nang, né tránh. Việc luân chuyển cán bộ cần thực hiện liên thông các cấp, giữa khối Đảng với chính quyền. Việc bổ nhiệm cán bộ còn có biểu hiện mang tính cá nhân, lợi ích nhóm. Chủ trương thu hút nhân tài còn nhiều bất cập, dẫn đến tình trạng chảy máu chất xám. Về 5 quan điểm chỉ đạo của BCH TW, Nghị quyết nhấn mạnh việc đầu tư cho công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó đội ngũ cán bộ cấp chiến lược phải được quan tâm hàng đầu. Việc chuyển giao thế hệ cán bộ thực hiện chặt chẽ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc lãnh đạo Đảng, lãnh đạo quản lý đội ngũ cán bộ toàn bộ hệ thống chính trị kể cả cấp chính quyền. Cũng trong công tác cán bộ, BCH TW Đảng chỉ ra cần phải giải quyết tốt 6 mối quan hệ giữa xây và chống, giữa đức và tài, giữa tính phổ biến và đặc thù, giữa kế thừa đổi mới và phát triển, giữa thẩm quyền trách nhiệm của tập thể và cá nhân. Mục tiêu tổng quát của Đảng ta là xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm quốc tế và sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.
Nghị quyết số 27 ngày 21/5/2018 của BCH Trung ương (khóa XII) về “cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”: Về quan điểm chỉ đạo nội dung cải cách đó là: thực hiện chính sách tiền lương phải đảm bảo tính tổng thể, thống nhất tuân thủ nguyên tắc phân phối theo lao động và quy luật khách quan của cơ chế thị trường. Theo đó đối với khu vực công, áp dụng mức lương theo cơ sở, theo Nghị quyết của Quốc hội, theo vị trí việc làm. Đối với khu vực doanh nghiệp áp dụng mức lương tối thiểu theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Lao động TBXH.
Nghị quyết số 28 ngày 23/5/2018 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”: BCH Trung ương Đảng cũng nhấn mạnh đảm bảo chính sách xã hội phải thực sự là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, hướng tới bảo hiểm xã hội toàn dân.
Đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018:
Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ chính trị theo chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, của đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương (khóa XII); Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng; Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày thành lập huyện và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược; Tổ chức triển khai cuộc thi viết tìm hiểu “Lịch sử Hải Hậu: Mảnh đất – con người – truyền thống – đổi mới”… Thường xuyên trú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức giới thiệu ứng cử bầu các chức danh cán bộ lãnh đạo Hội nông dân xã nhiệm kỳ 2018 – 2023; Điều chuyển đồng chí Chủ tịch MTTQ xã sang đảm nhiệm chức danh công chức Địa chính môi trường, ký hợp đồng lao động với chức danh công chức Tài chính – kế toán ngân sách xã, hiệp thương kiệm toàn bổ sung chức danh Chủ tịch UB MTTQ xã nhiệm kỳ 2013 – 2018.
Chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ luôn được duy trì thành nề nếp theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; thường xuyên duy trì chế độ giao ban, phản ảnh hằng tháng, hằng quý theo quy chế hoạt động toàn khóa của BCH đảng bộ xã; Tổ chức Tổng kết 10 thực hiện Nghị quyết số 22 / NQ/TW, của BCH Trung ương (khóa X) về “nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; Sơ kết 7 năm thực hiện Nghị quyết số 05 – NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) về “Nâng cao chất lượng cán bộ xã, phường, thị trấn từ năm 2011 – 2015 và những năm tiếp theo”; Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư – BCH Trung ương Đảng  khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ”. 6 tháng đầu năm tổ chức làm hồ sơ, đề nghị xét duyệt chuyển đảng chính thức cho 1 đảng viên dự bị và kết nạp được 2 đảng viên mới. Rà soát, lập danh sách đề nghị cấp trên xét tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên đợt 3/2 và 19/5, tổng số là 21 đồng chí. Tiến hành kiểm tra, giám sát 5 chi bộ đó là: chi 7,9,10,13 và chi bộ 15; Chỉ đạo xử lý kỷ luật 1 đảng viên chi bộ trường Mầm non bằng hình thức khiển trách (vi phạm KHHGĐ sinh con thứ 3). Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường, đảm bảo đúng nguyên tắc, kinh tế - xã hội, an ninh - chính trị, trật tự - an toàn được giữ vững.

TIN DO ĐỒNG CHÍ MAI THANH LIÊM – CÁN BỘ VHTT XÃ THỰC HIỆNimage advertisement

image advertisement


Thống kê truy cập
 • Đang online: 9
 • Hôm nay: 155
 • Trong tuần: 1 665
 • Tất cả: 161278
 • Cơ quan chủ quản: Xã Hải Tây
  Địa chỉ : UBND xã Hải Tây - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
  Điện thoại:    * Email: xahaitay.hhu@namdinh.gov.vn
   
  Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đức Kiều – Chủ tịch UBND xã

    
  Chung nhan Tin Nhiem Mang