Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Hải Tây tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2022 -2025.
Lượt xem: 211

Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy cơ sở; là dịp tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. 

 Đảng bộ xã Hải Tây có 12 chi bộ (trong đó có 7 chi bộ xóm; 3 chi bộ trường học; 1 chi bộ Y tế; 1 chi bộ Công an). Thực hiện Hướng dẫn số 03/HD – ĐU ngày 01/4/2022 về việc Hướng dẫn các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ xã Hải Tây Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Từ đơn vị Chi bộ 3 làm điểm, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ chủ động tiến hành Đại hội theo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6. Như vậy, đến nay Đảng bộ xã có 9/12 Chi bộ, đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đảng uỷ xã Hải Tây cũng đang tích cực chỉ đạo các chi bộ còn lại đến ngày 19/6/2022 là hoàn thành. Đáng chú ý, nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư Chi bộ trúng cử ở các đơn vị cơ bản theo đúng dự kiến. Tại Đại hội các chi bộ đều đã thực hiện 2 nội dung quan trọng là: Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022, ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân khách quan, chủ quan, đúc rút bài học kinh nghiệm. Gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của chi bộ với kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp. Đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiểm điểm của chi ủy đã thể hiện tinh thần phê bình và tự phê bình, đánh giá đúng mức kết quả hoạt động của chi ủy và trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là vai trò trách nhiệm của đồng chí Bí thư chi bộ. Đại hội các chi bộ cũng đã tập trung thảo luận, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025, đề ra các phương hướng, mục tiêu, giải pháp cụ thể, thiết thực phù hợp với đặc điểm, tình hình của chi bộ, đơn vị. Trọng tâm là việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh. Phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ Đại hội đã bầu Ban Chi ủy; bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

 

anh tin bai
anh tin bai

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung đối với cấp ủy viên được nêu trong Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Trong đó, cần nhấn mạnh tiêu chuẩn về lập trường tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực thực tiễn thể hiện bằng hiệu quả công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; uy tín trong Đảng, trong nhân dân; khả năng đoàn kết, quy tụ; có sức khoẻ và phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung... Nhân sự bí thư, phó bí thư chi bộ phải tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, lối sống, uy tín, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tín nhiệm.

Không cơ cấu vào chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ những đồng chí mà bản thân hoặc vợ (chồng), con (bao gồm con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu) không gương mẫu hoặc vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vi phạm những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm…

Công tác bầu cử thực hiện theo Quy chế bầu cử trong Đảng. Chương trình, trang trí tổ chức đại hội chi bộ thực hiện theo mục 14, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư.

 

anh tin bai
anh tin bai

Qua khảo sát thực tế, ở những chi bộ đã tổ chức thành công đại hội, kinh nghiệm cho thấy phải có sự chỉ đạo tập trung của cấp ủy chi bộ, nhất là xây dựng kịch bản, lựa chọn nhân sự cấp ủy gắn với nhân sự trưởng xóm.

Đảng ủy xã Hải Tây đã xây dựng và triển khai Kế hoạch Đại hội chi bộ; xây dựng hướng dẫn tổ chức đại hội, đồng thời ban hành kèm theo hướng dẫn hệ thống các mẫu văn bản để các chi bộ vận dụng, cụ thể hóa như: Chương trình đại hội, quy chế làm việc, các báo cáo, dự thảo nghị quyết, kịch bản điều hành; quy trình nhân sự.

Ngoài ra, thành lập tổ công tác nắm chắc tình hình ở từng chi bộ nhằm kịp thời chỉ đạo, định hướng, nhất là những nơi khó khăn về nhân sự.

Trước, trong quá trình tổ chức đại hội chỉ đạo lực lượng công an xã, phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, thường xuyên nắm bắt dư luận để chủ động giải quyết những vụ việc phức tạp phát sinh.

anh tin bai

 

anh tin bai

Với tinh thần dân chủ, tập trung và trách nhiệm cao, Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ xã Hải Tây cũng đã thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn và kế hoạch của Đảng ủy đã đề ra. Đại hội các Chi bộ đều thống nhất thông qua các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 -2025 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Đặc biệt trong chương trình xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu và thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội cũng như các Nghị quyết mà Đại hội Đảng các cấp đề ra.

 Trường Giang – VHTT – Thực hiện.

 image advertisement

image advertisement


Thống kê truy cập
 • Đang online: 9
 • Hôm nay: 154
 • Trong tuần: 1 664
 • Tất cả: 161277
 • Cơ quan chủ quản: Xã Hải Tây
  Địa chỉ : UBND xã Hải Tây - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
  Điện thoại:    * Email: xahaitay.hhu@namdinh.gov.vn
   
  Người chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đức Kiều – Chủ tịch UBND xã

    
  Chung nhan Tin Nhiem Mang